Benvido ao portal do Depósito Legal de arquivos dixitais previo á impresión da Biblioteca Nacional de España. A través deste portal, os editores poden entregar as edicións dixitais das súas publicacións, en cumprimento da Lei 23/2011, do 29 de xullo, de depósito legal, modificada pola Lei 8/2022.

O depósito legal ten como obxectivo recompilar o patrimonio cultural e intelectual de cada país, para poñelo á disposición a cidadanía. Trátase, pois, dun medio que garante a preservación de toda a produción editorial e que debe ser considerado como un ben democrático que lle garante á cidadanía de hoxe, e ás xeracións futuras, o acceso ao legado intelectual con fins informativos e de investigación.

Recordatorio: a presente plataforma non é para asignar os números de depósito legal. Débenos solicitar á oficina de depósito legal na que teñan a súa sede social. Calquera dúbida poden poñerse en contacto con depositolegal@bne.es

Esqueceches o teu contrasinal?